Forska i släktforskning från Östergötland

Om dina efterforskningar fört dig till Östergötland kanske du är nyfiken på landskapets rika historia? Kanske vill du veta vad man arbetade med eller hur nya samhällen växte fram? Allt för att få en tydligare bild av var du och din släkt härstammar från. Östergötland ligger i sydöstra Sverige och angränsar till Småland och Västergötland. Mitt emellan ligger sjön Vättern och i norr ligger Närke. Vad som verkligen sticker ut i landskapet är att det finns 50 000 kända fornlämningar. Det gör regionen till ett av landets mest fornlämningstäta områden.

Östergötland har idag Norrköping som största stad

Östergötland – en religiös bas

Under medeltiden var området som idag är Östergötland ett av Sveriges tre mest framstående regioner. Möjligheten att få ett hem var nämligen goda här. Härifrån härstammar även två kungaätter; Sverkerska ätten och Folkungaätten från Bjälbo. Dessa båda släkter hade ett nära förhållande till kyrkan. Tack vara dem har hela 9 kloster rests just här. Under lång tid hölls två av landets då viktigaste årliga kyrkomöten i landskapet. Man kan alltså säga att mycket av historien kring landskapet bottnar i religion.

Man brukar säga att de allra äldsta delarna av Östergötland, som vi känner det idag, kan dateras till sekelskiftet 1100. Inge den äldre och hans fru Helena donerade gods i en ganska ansenlig mängd till det lokala klostret. Detta gods är relativt välbevarat än idag. Man har även gjort fler liknande upptäckter här. Det mesta som upptäckts är religiösa gåvor och föremål som tros vara uppoffringar av olika slag. Man har även hitta tecken på utvinning av malm från medeltiden.

Religionen minskar i betydelse

Det var religionen som styrde samhället i Östergötland vid denna tid. Dock minskade religionens inflytande på samhället och dess invånare i takt med kung Gustav Vasas intåg. Vasa genomförde en reformation för att minska kyrkans allmänna inflytande. Viktiga religiösa tillhåll som Vadstena och Skänninge förlorade sin makt. Många anser att städerna kunnat vara storstäder idag om det inte varit för Gustav Vasas reform. En del menar också att Gustav Vasa lade grunden för ett samhälle som överlag var mindre religionsbaserat.

1800-talet var industrialismens stora genombrott. Detta märktes också i Östergötland. Byggandet av kanaler och verkstäder inleddes. Norrköping växte sig särskilt starkt och gjorde sig känt som en industristad. Hit kom många köpmän för att handla sina varor. I takt med att allt fler affärer koncentrerades till städerna drog sig också befolkningen till dessa. Man byggde smidiga förbindelser till närliggande städer och till huvudstaden Stockholm för att underlätta handel och export från Östgötastäderna ytterligare. Sakta började det moderna samhället växa fram.

Från religion till industri

I slutet på 1800-talet stegrades utvecklingstakten ytterligare. Östergötland undergick nu en mycket stor förvandling. Industrialismen förde med sig ett stort antal jobb och den generella levnadsstandarden ökade. Från att ha varit djupt religiöst förvandlades regionen till ett industriområde som gjorde affärer tillsammans med Stockholm. Än idag ser vi dock tecken på att befolkningen i regionen är religiösa i större utsträckning än i resten av landet. Till exempel är Jönköping, beläget mitt i landskapet, en av städerna i Sverige som har flest antal kristna troende per capita.