Har du släkt i Medelpad?

En av de allra häftigaste aspekterna av släktforskning är att man kan hitta förfäder och familj i de mest oanade städer och områden. Om du till exempel är från södra Sverige kan du aldrig utesluta att du till och med har släkt i Norrland. Här tar vi en titt på Medelpad, dess historia och utveckling sett till befolkningen. Du kanske rent av upptäcker att just detta landskap i mitten av Sverige kan öppna upp nya dörrar i din släktforskning. Vi börjar med en kortare titt på Medelpad som landskap och område.

Medelpad är hem till Sundsvall

Medelpad – betydelse och position

Medelpad är ett relativt litet landskap som ingår i vad man kallar Västernorrlands län. Det hör dock också till Mellannorrland, nedre Norrland och det som lite informellt kallas för ”Mittsverigeregionen”. Landskapet angränsar i söder till Hälsingland, till Härjedalen i väst, till Jämtland i nordväst och till Ångermanland samt Bottenhavet i norr respektive öst. Landskapet är 13:e störst till ytan av alla 35 landskap i Sverige. Det är dock det minsta av alla landskap som tillhör Norrland. Här hittar man städer som Sundsvall och Hudiksvall.

Det första dokument som vi känner till där namnet Medelpad använts är från 1257. Namnet tycks komma från fornsvenskans Medhal som på den tiden betydde något i stil med ”i mitten” och ordet Pad som närmast kan översättas till ”stig” eller ”vattenväg”. Man tror att inspirationen till namnet kom från alla de åar och sjöar som ligger i detta landskap, samtidigt som det är relativt centralt placerat i vårt avlånga land. Tack vare en smidig geografisk placering var detta även en plats för genomresande vikingar.

Produktion och industri växer

I Medelpad genomfördes en omfattande järnproduktion, framför allt längs med ån Ljungan. Här har man genom åren hittat en rad med lämningar efter blästerugnar, kolningsgropar, slagghögar och ämnesjärn. Även betydande mängder med malm har hittats, så det är tryggt att säga att detta landskap var en stor producent och exportör av olika malmer och järnmaterial. Man har även hittat många rika gravfynd från vikingatiden. Det verkar som att många vikingar inte bara genomreste här, utan slog sig ner under långa perioder.

Hur var det med resten av befolkningen i Medelpad? När började man se en tillströmning av befolkning som vi kan spåra till dagens invånare? Man tror att många finländare kom hit i slutet på 1500-talet. Dessa var främst aktiva inom industrier som smedjor och skogshuggning. Dessa finländare tros ha varit tvåspråkiga och kunde därmed snabbt anpassa sig till det svenska samhället och börja bidra med en produktion inom deras skrån. Många experter menar att den kulturen kring smedjor och malmutvinning som Norrland har idag till stor del kommer från dessa finländare.

En central och historiskt viktig punkt

Medelpad verkar ha varit en viktig punkt och en central mötesplats i vår svenska historia. Landskapet var tidigt hem för finska invandrare som tog med sig kunskaper och kompetenser som vi behövde för att kunna bli mer effektiva i vår värdefulla utvinning av malm och andra metaller. Det verkar också ha varit en viktig plats på grund av det centrala geografiska läget när det kommer till resande och handel över hela Sverige. Ett litet landskap med stor betydelse, helt enkelt.