Mycket svensk historia i Bergslagen

Bergslagen i centrala Sverige är ett område som omfattar mer än bara ett enda län. Bland annat så omfattar det norra och västra delen av Västmanlands län och några av de norra delarna av Örebro län, vilket är en del av Västmanland. Det sträcker sig också in i södra Värmland och södra Dalarna. Man kan också säga att Bergslagen innefattar delar av Närke, Östergötland, Gästrikland och Uppland. Området är främst berömt för sina metaller och sin järnmalm, liksom dess rena källor för bra dricksvatten. Här ska vi ta en titt på Bergslagens historia ända sedan medeltiden.

Bergslagen i centrala Sverige

Bergslagen – en produktionsort sedan medeltiden

Forskning visar på att Bergslagen har varit ett område där man har utvunnit malmer och andra ämnen sedan medeltiden. Man tog det råa materialet från bergen härifrån och förädlade det sedan utanför området vid lokala järnbruk runt om i landet. När metallindustrin sedan mötte en ökad konkurrens i slutet på 1800-talet, var det många andra regioner och samhällen som fick ge upp sin export eftersom denna region hade skalfördelar i sin storlek och kunde därför pressa priserna och dominera marknaden.

Du kanske undrar var namnet Bergslagen kommer ifrån? Har du kanske hamnat i detta område i din släktforskning och vill veta mer om lokala namn och uttryck? För att hålla oss till ämnet om denna region, kan vi förklara bakgrunden bakom namnet på området. Det är nämligen så att de gruvor som lyckades utveckla egna rättssystem kallades för bergslag. Bergslag fanns i flera orter, men var extra vanligt förekommande i just detta område, varför man skapade detta samlingsnamn för enkelhetens skull.

Tillbaka till allra första början

Visserligen har man utvunnit metaller och malm sedan bronsåldern och i nuvarande Hedemora kommun kan man se flera lämningar från järnåldern som indikerar att det har pågått bergsbruk i nuvarande Bergslagen. Det verkar även ha funnits aktivitet och befolkning här under stenåldern, men de alla flesta och mest pålitliga bevisen pekar på att det var under medeltiden som området först började befolkas och användas till affärer och exporter på riktigt. Därför brukar man kalla medeltiden för starten av denna region.

Om vi hoppar fram till vad vi skulle kunna kalla för modern tid, ser vi att produktion, samhälle och tillväxt verkligen började ta fart på sent 1800-tal och tidigt 1900-tal. En av de stora anledningarna till att just Bergslagen blev så viktigt för export och produktion, var hur det låg geografiskt i landet. Området var nära till de flesta andra städerna som på den tiden hade handel och invånare. Det var också enkelt att ta sig till staden samt att transportera det man hade handlat till andra städer.

Industrialismen tog Bergslagen till nästa nivå

Som alla vet tog industrialiseringen fart kring dessa år och det gjorde att alla områden som hade en tillstymmelse till handel och produktion kunde effektivisera och skala upp sina verksamheter något enormt. Det var inget undantag i Bergslagen. Sättet man kunde utvinna malm, järn och vatten blev än mer effektiva och snabba. Lägg där till hur tåg och järnvägar skapade överlägsna förutsättningar för transport till och från området, och man fick en region som verkligen blommade och som har fortsatt växa fram till idag.